Crisis aan de Evangelische Hogeschool is opgelost

AMERSFOORT, 14 jan. - De crisis aan de Evangelische Hogeschool die vorige week een climax bereikte, is opgelost. De schorsingen en ontslag-aanzeggingen van drie van de vier directeuren zijn ingetrokken, het bestuur en de Raad van Toezicht zijn afgetreden.

Een interim-bestuur onder voorzitterschap van drs. H. Beens, directeur van de investeringsmaatschappij Gelders Beheer in Zeist, zal voor het begin van het nieuwe studiejaar een bestuurlijke reorganisatie doorvoeren en een beleidsplan voor de komende jaren opstellen. Dat is de uitkomst van beraadslagingen die dit weekeinde hebben plaats gehad. De afgelopen dagen hebben studenten een nachtwake en bidstondes gehouden om het bestuur op de knieen te dwingen.

Dat bestuur stelde zich tot ongenoegen van de studenten achter dr. M. Oudkerk, directeur van de lerarenopleiding. Diens “onbijbelse” opvattingen werden door de oppositie onaanvaardbaar geacht. Oudkerk, die in 1987 werd aangetrokken, toonde zich een jaar later bij het uitspreken van zijn inaugurele rede een aanhanger van de cultuurfilosoof dr. F. de Graaff uit Hattem. De hervormde emeritus predikant gaat ervan uit dat keizer Otto III geincarneerd is tot schutsengel van de beschaafde wetenschap, die zou hebben beloofd dat de mensheid nog eens duizend jaar extra kreeg.

Vorige week escaleerde het conflict tussen het bestuur en een groep van tien opposanten die zich gesteund wist door het merendeel van studenten en docenten. De Graaff, auteur van ondermeer studies over Spinoza en Nietsche en van wie binnenkort een boek verschijnt over Die Zauberflote van Mozart, verklaarde onlangs in het Nederlands Dagblad dat zijn werk “zo bijbels is als wat. Ze gebruiken mij als stok om de hond te slaan. Ik vermoed dat ze die Oudkerk kwijt willen en daarvoor gebruiken ze alle middelen.”