Bolkestein daagt PvdA uit harder te bezuinigen

APELDOORN, 14 jan. - Partijleider Bolkestein (VVD) heeft de PvdA uitgedaagd de “ferme taal” van Nieuw Flinks bij de tussenbalans in daden om te zetten.

Bij de start van de campagne voor de Statenverkiezingen van maart richtte hij zich vrijwel helemaal op de rol die de PvdA in het Golfdebat en in het kabinet speelt. Over het CDA zei hij niet meer dan dat hij “duidelijkheid” wilde van deze partij over de vraag of de aanpak van de arbeidsongeschiktheid nu de verantwoordelijkheid is van het kabinet of van de sociale partners. Over het kabinet zei hij dat dit het eerste, gewoonlijk krachtigste jaar van zijn bestaan “te grabbel heeft gegooid”. Van de oorspronkelijke goodwill bij het publiek is volgens hem niets meer over. Het kabinet zou nu een “schuchtere houding tegenover een intimiderende financiele problematiek” aannemen.

Bolkestein zei dit in een ingelaste toespraak voor een partijraad van de VVD zaterdag in Apeldoorn, waar het nieuwe beginselprogramma “Ongebroken Lijnen” werd behandeld. De partijraad bleek zonder veel discussie in te kunnen stemmen met het rapport.

Bolkestein vindt dat de PvdA-fractie niets heeft begrepen van internationale machtspolitiek door te eisen dat ook na het kabinetsbesluit over de fregatten, “het Witte Huis eerst het Catshuis moet bellen om te vragen of de Nederlanders wel meedoen” bij een directe militaire confrontatie in de Golf. Hij noemde dit een “teleurstellende” houding. Het gaat er volgens de VVD-leider om “niets na te laten om de eigen zijde zo sterk mogelijk te maken”. De opvatting van de PvdA over de Nederlandse bijdrage straks zou “een onwerkbare situatie” opleveren.

Bolkestein zei dat deze houding niet aan de PvdA-fractievoorzitter Woltgens was te wijten. Deze heeft volgens hem klem gezeten tussen “een tamelijk groot deel van zijn fractie” en het partijbestuur. Hij complimenteerde de PvdA met het idee om de tussenbalans aan te grijpen om het overheidsapparaat te verkleinen. Ook merkte hij goedkeurend op dat tegenwoordig in PvdA-kring gezegd wordt dat de ombuigingen van de jaren tachtig niet ver genoeg zijn gegaan. Maar de PvdA heeft zich de afgelopen vijftien jaar wel met man en macht tegen dat beleid verzet. Hij daagde de PvdA uit om de “ferme taal” die “Nieuw Flinks” in deze partij bezigt nu in daden om te zetten. “De PvdA is pas geloofwaardig als zij ingrijpend wil bezuinigen. Ik wacht vol ongeduld op de eerste harde PvdA-bezuinigingen buiten het ministerie van defensie”, aldus Bolkestein.

De manier waarop het kabinet het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid aan de sociale partners heeft overgelaten vond hij een voorbeeld van een “non-aanpak”, “bestuurlijke lafheid” en “luchtfietserij”. Vooral de PvdA ontloopt hier zijn verantwoordelijkheid, meent hij. Van het CDA kan hij op dit punt geen hoogte krijgen: Lubbers en Brinkman hebben concrete voorstellen voor overheidsmaatregelen gedaan, terwijl de financieel woordvoerder van het CDA, Terpstra, de WAO-problemen afschuift op de werkgevers en werknemers.