Betogingen in Italie en andere landen tegen oorlog

ROME, 14 jan. - Naar schatting honderdduizend mensen hebben zaterdag in Rome gedemonstreerd tegen oorlog in de Golf in een protestmars die gepaard ging met botsingen tussen de politie en een vijftigtal jongeren die hun eigen intifadah begonnen.

De betoging was een gezamenlijk initiatief van de Italiaanse communistische partij en een aantal katholieke organisaties. De officiele slogan was “Italie wijst oorlog af” en hierachter liepen zowel de leiders van grote en kleine linkse groepen als die van katholieke organisaties.

Er waren veel leuzen tegen premier Andreotti en minister van buitenlandse zaken De Michelis. Hen werd verweten een oorlogskoers te varen, hoewel zij, sinds Italie geen voorzitter meer is van de Europese Raad van ministers, meer de nadruk hebben gelegd op bemiddelingspogingen.

Zo heeft Andreotti zaterdag lang telefonisch overleg gevoerd met de Libische leider kolonel Gaddafi. De Michelis zei gisteren dat PLO-leider Arafat de sleutel tot vrede in handen heeft omdat deze kan verklaren dat terugtrekking van Irak uit Koeweit in het belang van de Palestijnen is; hiermee zou Saddam Hoessein een belangrijk argument voor het bezet-houden van Koeweit kwijt zijn.

Maar ook Italie's communistenleider Achille Occhetto, die met andere voormannen van de partij en met de Palestijnse bisschop Hilarion Capucci voorop liep in de stoet, kreeg kritiek. De communistische oppositie heeft zich onthouden bij de stemming over het zenden van Italiaanse vliegtuigen naar de Golf.

Een groep van ongeveer vijftig betogers, hun gezichten bedekt met Palestijnse hoofddoeken, begon tijdens de tocht met stenen te gooien, anti-Israelische leuzen te roepen en auto's omver te gooien. Een vuilnisophaalwagen werd in brand gestoken.

Als protest tegen een mogelijke oorlog in de Golf hebben de Italiaanse vakbonden voor morgen een symbolische algemene staking van vijf minuten georganiseerd.

Tot zover onze correspondent.

Ook in andere landen is het afgelopen weekeinde betoogd tegen een mogelijke oorlog in de Golf. In Duitse steden demonstreerden 200.000 mensen onder de leus 'Geen bloed voor oorlog'. In Spanje waren 100.000 betogers op de been en in de Turkse stad Istanbul 40.000. In Brussel gingen 15.000 mensen de straat op. Amerikaanse studenten hebben voor morgen, als de deadline voor Irak om zich uit Koeweit terug te trekken afloopt, acties aangekondigd. (AFP, Reuter, UPI)

    • Marc Leijendekker