Ambtenarenbond daagt staat voor de rechter

AMSTERDAM, 14 JAN. De ambtenarencentrale ACOP wil de Nederlandse staat voor de rechter dagen. De ambtenaren hebben een advocaat in de arm genomen om te voorkomen dat de overheid, volgens hen ten onrechte, voor 10 miljard gulden van hun opgebouwde rechten in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in beslag neemt.

“De overheid moet ophouden om het vermogen van het ABP als gemeenschapsgeld te beschouwen”, aldus C. A. Vrins, voorzitter van het ACOP. Oorzaak van de ergernis van de ambtenarenorganisatie is ditmaal het voorstelvan het kabinet om de opgebouwde dekking voor de invaliditeits- en VUT-uitkeringen van ambtenaren te benutten voor bezuinigingen naar aanleiding van de tussenbalans.

Het gaat hier om de pensioenbijdrage van de ambtenaren, die dit jaar door minister Dales opnieuw is vastgesteld op 8, 8 procent. Die afdracht is echter structureel te laag om in de toekomst aan alle verplichtingen te voldoen, zo blijkt uit berekeningen van onder meer de centrale economische commissie en de verzekeringskamer.

De noodzakelijke premieverhoging wordt in de voorstellen van het kabinet gefinancierd door gedurende enkele jaren te putten uit een opgebouwd vermogen van ongeveer 10 miljard gulden bedoeld voor de VUT en invaliditeitsuitkeringen in het ABP. Een dergelijk bedrag valt volgens de ambtenaren vrij als bij de financiering van deze pensioenen wordt overgeschakeld van het zogenaamde kapitaaldekkingsstelsel, waarbij een vermogen wordt opgebouwd, op het omslagstelsel, waarbij de uitkeringen direct worden opgebracht door de actieve ambtenaren.

De ACOP heeft “een gerenommeerd” advocatenbureau in de hand genomen om te onderzoeken in hoeverre de plannen van het kabinet alsnog kunnen worden geblokkeerd. De ambtenaren zijn woedend over de voorstellen. “Hier wordt geld van verzekerden onttrokken aan een pensioenfonds. Iets dergelijk zou de verzekeringskamer bij een particulier fonds absoluut verbieden en ook in de Tweede Kamer zouden er vragen over worden gesteld”, aldus Vrins.

    • Steven Adolf