1990 goed jaar voor schoonmaakbedrijf

De schoonmaakbranche heeft een goed jaar achter de rug. Dat heeft C. van der Heijden, vice-voorziter van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) bekend gemaakt.

Grote ondernemingen boekten een gemiddelde omzetstijging van vijf procent en kleinere bedrijven tien procent of meer. Wel stonden de marges onder druk maar ondanks dat kende de branche een bescheiden positief rendement. Voor dit jaar wordt een zelfde ontwikkeling verwacht.

De schoonmaakbranche kent de laatste jaren een sterke concentratie van bedrijven. Ondanks een omzetstijgig van veertig procent in de laatste vijf jaar is het aantal leden van de OSB gedaald.