Wereldproduktie staal daalt 1, 8 pct

De wereldproduktie van ruwstaal is in 1990 met 1, 8 procent verminderd tot 769, 4 miljoen ton, een vermindering van 12, 4 miljoen ton. Dit heeft de Economische Commissie voor Europa (ECE) van de Verenigde Naties bekendgemaakt. De staalproduktie groeide in 1989 nog met 0, 4 procent tot 781, 8 miljoen ton. De daling van de staalproduktie is grotendeels toe te schrijven aan de Oosteuropese landen, in het bijzonder de Sovjet-Unie. Dit land bleef met 155, 8 miljoen ton de grootste staalfabrikant ter wereld, maar produceerde ten opzichte van 1989 4, 3 miljoen ton minder.