Verrassende combinaties in serie monologen

Oog in oog, zondag, Ned. 3, 22.00-22.37u. en BRT1, 22.50-23.15u.

De grijze man in zijn tweede hands-boekwinkel probeert een boek te lezen, maar het lukt hem niet: al in de eerste zin krijgt de ik-figuur het bericht dat zijn vader op sterven ligt. De man heeft zo'n bericht nooit gehad; zijn vader stierf in Sobibor en hij heeft nimmer een kaartje ontvangen, waarin stond dat zijn overkomst dringend gewenst was. Nu, bijna vijftig jaar later, wacht hij op bericht over de geboorte van zijn eerste kleinkind. Hij is gespannen en denkt terug.

Ik vind het een mooie, soms zelfs ontroerende monoloog waarmee de IKON morgenavond de serie Oog in oog begint. De tekst is geschreven door Eli Asser, van wie niet eerder zo'n persoonlijk verhaal te zien was, en wordt gespeeld door Bernhard Droog, die zich er zichtbaar met hart en ziel aan heeft gewijd. Het sentiment wordt in evenwicht gehouden door de galgenhumor; alleen de hoeveelheid namen en data is niet helemaal in bedwang gehouden.

Eric Oosthoek, regisseur en eindredacteur van de reeks, vermijdt het woord monologen. Weliswaar wordt elke aflevering gespeeld door een acteur, maar van vertellen is geen sprake. Er komen stemmen van buiten, bijvoorbeeld door een intercom of een telefoon, en er zijn soms diverse lokaties gebruikt. In feite is iedere uitzending een tv-spel met een speler. Soms in verrassende combinaties: Elsje de Wijn speelt een tekst van Mia Meijer, Carry Tefsen brengt de ironie van Peter van Straaten ten gehore, Titus Muizelaar speelt de Dikke Man van Ischa Meijer en Gerard Thoolen speelt Hugo Heinen - het is slechts een greep.

Zuur, dat de IKON niet mag meeeten uit de ruif van het Stimuleringsfonds, omdat ze geen omroepvereniging met leden is. Om budgettaire reden moest de serie dan ook een coproduktie worden met de BRT, hetgeen leidt tot enkele puur-Vlaamse afleveringen die in Nederlandse ogen gauw een stijlbreuk vormen. Volgende week wordt een daarvan al uitgezonden: een door Nora Tilley gespeeld niemendalletje van Walter van der Broeck. De BRT, die zondagavond ook met uitzenden begint, opent de rij met een Carmiggelt-achtig verhaaltje van Louis Verbeeck, dat in de vertolking van Jef Burm dicht in de buurt komt van de mannetjesmakerij.

Oosthoek is intussen begonnen met een tweede serie voor volgend jaar. Daartoe zijn al schrijvers als Remco Campert, Judith Herzberg, Dick Walda en Freek de Jonge benaderd. Van de teksten van de eerste reeks is een bundeltje gemaakt, dat is verschenen bij de International Theatre Bookshop in Amsterdam.