Medici hebben laatste woord over behandeling kind

UTRECHT, 12 jan. - Het leven van Jeremy Kievit, een 17 maanden oud ernstig gehandicapt jongetje dat in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht wordt verpleegd, is volledig in handen van medici. De ouders verloren gisteren een kort geding waarin zij eisten dat hun zoontje zonodig wordt gereanimeerd of kunstmatig beademd.

De Utrechtse rechtbankpresident mr. L. Schuman bepaalde dat het ziekenhuis niet verplicht kan worden een medisch zinloze behandeling uit te voeren. Het geding diende gisterochtend. Nog dezelfde dag kwam de uitspraak, omdat de toestand van het kind elk moment kan verslechteren.

De uitspraak komt erop neer dat artsen zelf mogen bepalen - gemeten naar zogenaamd professionele standaarden - wanneer een medische behandeling zinvol of zinloos is. Toestemming van familieleden is niet noodzakelijk. Aan de vooravond van het kort geding zei de vader van het jongetje, A. Kievit, dat hij of zijn vrouw desnoods zal proberen het kind te reanimeren of mond-op-mond-beademing te geven.

Artsen van het ziekenhuis en hun advocaat, mr. F. A. Tromp, hielden de rechtbankpresident voor dat de hersenen van Jeremy dusdanig zijn beschadigd dat herstel onmogelijk is. Nieuwe complicaties zullen gewoon worden behandeld, maar kunstmatige beademing komt er wat de medici betreft niet meer aan te pas, zo besloten zij vorige week. De ouders waren het daar niet mee eens, reden waarom zij een kort geding aanspanden.

De ouders hebben het gevoel dat er nog wel verbetering in de toestand van Jeremy kan optreden. “Pas als we zien dat er geen enkele prikkel meer aanwezig is, leggen we ons erbij neer”, aldus de vader, die de rechter verzekerde dat het echtpaar niet “wanhopig trekt aan het leven” van Jeremy. “We laten hem pas gaan als we zekerheid hebben dat zijn tijd daar is.”

Drie maanden na zijn geboorte kreeg Jeremy Kievit hersenvliesontsteking. Hij werd behandeld in Groningen, waar hij voor het eerst kunstmatige beademing kreeg. Toen kregen de ouders naar eigen zeggen al te horen dat verdere behandeling zinloos zou zijn. Het kind werd vervolgens overgebracht naar het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen, waar het na enkele weken van de beademing af kon en werd ontslagen.

Jeremy was tien maanden thuis, toen zich begin december vorig jaar opnieuw ernstige problemen voordeden. Het jongetje bleek een waterhoofd te hebben en werd opnieuw opgenomen in het Radboud-ziekenhuis. Daar besloot men kort voor een operatieve ingreep waarbij vocht uit het hoofd wordt gepompt af te zien van de operatie. De behandelend arts kon zich daar uit medisch-ethische overwegingen niet mee verenigen. Op 23 december werd Jeremy wel in het Utrechtse Wilhelmina-kinderziekenhuis geholpen. Zijn situatie is betrekkelijk stabiel, maar als hij opnieuw kunstmatig moet worden beademd is dat volgens de medici een te zware ingreep.

“De weigering om Jeremy kunstmatig te beademen betekent dat Jeremy zal sterven”, aldus de raadsman van de ouders, mr. A. Moszkowicz. Hij wees erop dat “artsen in principe gehouden zijn het leven te beschermen”. Door het jongetje kunstmatige beademing te onthouden, zouden ze volgens hem in strijd met dat beginsel handelen.

Kinderarts C. Neeleman, die het jongetje in het Wilhelmina Kinderziekenhuis behandelt, zei gisteren dat kunstmatige beademing een “heel ingrijpende” handeling is. Er gaat een buis via de neus de luchtpijp in, er wordt regelmatig bloed afgenomen en er dient een sonde te worden aangebracht om kunstmatige voeding mogelijk te maken. “Het is een veelomvattend gebeuren, belastend voor het kind”, aldus Neeleman. Hij wees op het gevaar van inklappende longen, dat aanwezig is als het kind tegen de beademingsmachine in ademt.

In zijn besluit om Jeremy niet meer op de beademingsmachine aan te sluiten wordt Neeleman gesteund door het ziekenhuis, de medisch-ethische commissie van het ziekenhuis en de regionaal inspecteur voor de volksgezondheid. Andere intensive care-afdelingen in het land willen Jeremy niet opnemen, aldus Neeleman, omdat artsen daar ook vinden dat verdere behandeling zinloos is.

In een reactie op de uitspraak zei de raadsman van de ouders, Moszkowicz, dat hij met het echtpaar Kievit zal proberen alsnog een ziekenhuis te vinden waar Jeremy in het uiterste geval wel kunstmatige beademing kan krijgen. Als dat niet in Nederland lukt, zullen zij zich tot Belgische ziekenhuizen wenden.