Koersdaling door nervositeit over oorlogsdreiging in Golf

ROTTERDAM, 12 JAN. De afgelopen week werd de stemming op de internationale effectenbeurzen gekenmerkt door een toenemende nervositeit wegens de onverbiddelijk naderbij komende 'deadline' van 15 januari. Op deze datum loop het door de Verenigde Naties aan Irak gerichte ultimatum af om zijn bezettingsmacht uit Koeweit terug te trekken. De aandelenkoersen gaan zwaar gebukt onder de spanningen die de daarmee verbonden oorlogsdreiging met zich mee brengt en hebben de afgelopen dagen terrein moeten prijsgeven. De marktomzetten bleven op alle beurzen betrekkelijk laag.

NEW YORK De aandelenkoersen op Wall Street lieten de eerste vier dagen een voortdurend dalende lijn zien. Maar gisteren sloot de Dow Jones ietsje (2, 73 punten) hoger op 2.501, 49 punten. Per saldo daalden de koersen deze week met rond 3 procent.

Vele beleggers blijven in bange afwachting van hetgeen de uitkomst van het Golf-conflict zal opleveren; zal het oorlog worden of vrede blijven. Intussen laat Amerikaanse economie steeds meer recessieverschijnselen zien. De in het begin der week bekend gemaakte werkloosheidscijfers vielen echter mee en gaven enige steun aan de gedachte dat verdere rentedaling voorlopig voorbij is. De goede stemming voor obligaties maakte plaats voor enig aanbod, waardoor de rendementen, die in de dagen ervoor omlaag waren gegaan, weer iets opliepen.

TOKIO De aandelenbeurs van Tokio heeft de afgelopen week een tamelijk rustig verloop laten zien. Na drie achtereenvolgende dalingen, gingen gedurende de laatste twee beursdagen de koersen weer wat omhoog. Over de week gemeten liep het Nikkei-225-koersgemiddelde met rond 800 punten terug, een daling van ruim 3 procent.

LONDEN De Britse aandelenkoersen verloren de afgelopen vijf beursdagen weinig terrein en lieten zich door de enerverende dreigingen die uitgaan van het Golfconflict en door de dreigende taal vanuit Irak nauwelijks beinvloeden. Op basis van het FT-100-koersgemiddelde verloren de koersen 0, 8 procent van hun waarde. De handelsomzetten bleven ook in Londen verhoudingsgerwijs aan de lage kant.

FRANKFURT De Duitse aandelenbeurs gedroeg zich de afgelopen week vrijwel identiek aan de stemming elders en verloor 0, 9 procent. Nadat zich de eerste drie beursdagen een daling had gemanifesteerd, trokken de aandelenkoersen gedurende de laatste twee dagen weer aan. Niet voorkomen kon worden dat er per saldo een terruggang ontstond. Afgezien van de ook voor Duitse beleggers onprettige gedachte aan een mogelijke oorlog in het Midden-Oosten, is de Duitse beurs ook gevoelig voor spanningen in de Sovjet-Unie. De opstandigheid van een aantal deelrepublieken, zoals die aan de Baltische kust, en het geweldadige militaire ingrijpen in Litouwen door Moskou, doet de vrees ontstaan dat het weldra zal zijn gedaan met het democratiseringsproces.

PARIJS De Franse aandelen hebben de afgelopen week een koersdaling van gemiddeld 1, 7 procent ondergaan. Gedurende de eerste helft van de week was er een mineursstemming die resulteerde in forse koersval. Later keerde het vertrouwen enigermate terug en werd het verloren terrein ten dele herwonnen. Ook in Parijs blijft het zakenvolume betrekkelijk gering. Dit wijst er niet op dat beleggers massaal van hun stukken af willen.

BRUSSEL Eendrachtig met de ontwikkelingen elders aan de Europese beurzen, verloren ook de Belgische aandelenkoersen de afgelopen week terrein. Bij hoofdfonds Petrofina ging in deze periode ongeveer 2 procent van de koers af, hetgeen boven het gemiddelde ligt van de beurs als geheel.