Hilversumse omroepen bereiken akkoord over nieuwe zenderindeling

NOORDWIJK, 12 jan. - De omroepen hebben deze week in Noordwijk de basis gelegd voor een meerjarenplan. Centraal daarin staat een nieuwe zenderindeling. De besprekingen zijn nog niet afgerond.

Voorlopig is overeengekomen dat per 1 oktober 1991 KRO, NCRV en EO op het eerste net zullen uitzenden. Tevens zal een “beduidend en aantrekkelijk” deel van de NOS-programma's naar dit net verhuizen. Avro, Tros en Veronica blijven op Nederland 2 uitzenden. De NOS blijft op Nederland 3 en krijgt Vara en VPRO als partners. De zenderindeling is tot stand gekomen op basis van “programmatische affiniteit, een van de aanbevelingen uit het McKinsey-rapport, en dat geeft een zekere karakterisering van de zenders”, aldus mr. B. A. Schmitz, de scheidende voorzitter van de KRO.

C. Wolzak, directeur van de Tros, is niet echt tevreden met de voorgestelde verdeling van de netten. Tros en Veronica willen samen “als een zichzelf bedruipende, private onderneming” op een net uitzenden. Wolzak zei dat hij tot zijn genoegen had vastgesteld dat de door Tros en Veronica voorgestelde splitsing van het bestel in een publiek en een privaat deel “dat het grootste gedeelte van het geld zou verdienen” bijna 24 uur lang bespreekbaar is geweest. “Het is uitsluitend afgeketst op de Vara die dan met de NCRV op een net zou komen. Dat wilde Van Dam niet.” Wolzak is ervan overtuigd dat het voorstel van Tros en Veronica een “duaal bestel” in te voeren, nog niet geheel van de baan is. “De meerderheid die het afwees was maar ontzettend klein”, zei hij gisteravond.

Andere belangrijke afspraken zijn:

Er komt een strenge zendercoordinatie. De programmeringen van de drie netten worden op elkaar afgestemd. Een derde deel van de zendtijd wordt bestemd voor programma's die slechts een klein publiek bereiken maar van “hoge kwaliteit, risicovol en innovatief” zijn. Tegenover deze programmering voor een “smal” publiek staan op beide andere netten steeds programma's die een “breed publiek” trekken. De hoeveelheid Nederlands drama wordt 70 procent groter.

“Bij de programmering zullen alle trucs worden aangewend die bestaan om een groot publiek te betrekken bij programma's die doorgaans slechts door een kleine groep worden bekeken”, verklaarde dr. A. van den Heuvel, vice-voorzitter van het NOS-bestuur.

“De coordinatie zal streng zijn op plaatsing, lengte en verdeling van programma-genres, maar inhoudelijk en journalistiek blijven de omroepen onafhankelijk van elkaar”, aldus Van den Heuvel. De gevolgen voor de werkgelegenheid en de financiele basis van het meerjarenplan zijn in de twee vergaderdagen niet aan de orde gekomen. Over fusies is niet gesproken. De omroepen hechten aan grotere samenwerking, maar de vorm waarin die wordt gegoten, bepalen zij zelf. Vara-voorzitter drs. M. van Dam zei na afloop dat er “ingrijpende besluiten” waren genomen. Maar volgens hem moet het moeilijkste nog komen. “De invoering betekent een verandering van cultuur, dat is niet eenvoudig en vergt jaren.” De nieuwe NOS-voorzitter drs. M. de Jong zei de vergadering “heel wat positiever” te verlaten dan hij er was gekomen. De Jong noemde de besprekingen van “goed niveau, feitelijk en constructief”.