Harde taal van Saddam voor komst topman VN

BAGDAD, 12 jan. - De Iraakse president, Saddam Hussein, heeft gisteren tijdens een conferentie van religieuze leiders gezegd dat zijn land de Verenigde Staten zo nodig in een jihad, een heilige oorlog, zal verslaan.

“Dit is een confrontatie tussen de ongelovigen en de gelovigen, tussen goed en kwaad”, verklaarde Saddam voor een gehoor van 3.000 radicale moslims in Bagdad. “Wij hebben alle mogelijke middelen in gereedheid gebracht voor de confrontatie (... ) om een nederlaag toe te brengen aan de agressors en de ongelovigen”, zo zei Saddam.

De bereidheid voor een oorlog van de tegenstander slaat Saddam niet hoog aan. “De ongelovigen streven naar aardse genoegens. Denken jullie dat de ongelovigen in staat zullen zijn om energiek te vechten? Dat zal nooit gebeuren”, verzekerde hij zijn toehoorders, die hij verder ook een herovering van het grondgebied van de Palestijnen in het vooruitzicht stelde.

De Iraakse president deed zijn onverzoenlijke uitlatingen aan de vooravond van zijn ontmoeting met VN-secretaris-generaal Javier Perez de Cuellar. Deze komt morgen in Bagdad aan voor wat de laatste mogelijkheid zou kunnen zijn om een vreedzame oplossing voor de Golfcrisis tot stand te brengen voordat het ultimatum van de Veiligheidsraad aan Irak om zich uit Koeweit terug te trekken op 15 januari afloopt.

De deelnemers aan de conferentie in Bagdad namen onder andere een resolutie aan, waarin ze alle moslims in de hele wereld opriepen om Amerikaanse en Westerse belangen aan te vallen indien er een oorlog zou uitbreken in de Golf. “De islamitische jihad is een plicht voor elke volwassen moslim in het uur waarin Irak of enig ander islamitisch land wordt aangevallen door de ongelovigen en de hypocrieten, aangevoerd door de VS”, zo stelde een verklaring aan het einde van de conferentie.

De religieuze leiders die in Bagdad bijeen waren, werden op een soortgelijke bijeenkomst in de Saoedische stad Mekka uitgemaakt voor 'niet-moslims'. De conferentie in Mekka liep gisteren ten einde.

Een Turkse functionaris heeft gisteren verklaard dat de afgelopen week in totaal 220 Iraakse soldaten naar Turkije zijn gevlucht. Jordanie heeft zich gisteren bereid verklaard om buitenlanders die de crisis in de Golf via Jordaans grondgebied trachten te ontvluchten tot het land toe te laten als ze over voldoende middelen beschikken om hun reis voort te zetten. Woensdag sloot Jordanie de grens voor alle niet-ingezetenen. (Reuter, AFP)