Beleggingsfonds Postbank realiseert rendement van 8 pct

Het Postbank Beleggingsfonds heeft vorig jaar een rendement van acht procent geboekt, ondanks de koersdalingen op de aandelenmarkten. Volgens de Postbank is actief gebruik gemaakt van het hoge rentepeil en is slechts in beperkte mate belegd in aandelen. Op dit moment is ongeveer negentig procent van het fondsvermogen belegd in vastrentende waarden. Het Postbank Beleggingsfonds is op 31 januari vorig jaar van start gegaan met een uitgifteprijs van vijftig gulden per aandeel van tien gulden nominaal. Eind december bedroeg die koers 53 gulden. Het vermogen van het fonds is nu circa een half miljard gulden.