Wittgenstein

In de bespreking van Ray Monks' boek Ludwig Wittgenstein. The duty of genius door Maarten Doorman (CS literair, 4 januari) trof ik de volgende zin aan: “Ludwig Wittgenstein werd in 1889 in Wenen geboren en groeide op als jongste in een halfjoods gezin van acht kinderen.”

Aan het gebruik van het adjectief 'halfjoods' heb ik mij zeer geergerd. Als de schrijver het joods zijn van personen of het hebben van (familie)relaties met joden relevant acht, dan behoort hij die relevantie aan te tonen en daarover zorgvuldig te schrijven. In elk geval dienen onzinnige uitdrukkingen als 'halfjoods', 'kwartjoods' e.d. vermeden te worden.

Naschrift Maarten Doorman

Wittgensteins joodse afkomst is relevant omdat hij bijvoorbeeld met het antisemitisme van Otto Weininger te maken kreeg, zoals ook vermeld in mijn stuk.