Vaticaan wijst andermaal ontslagverzoek Gijsen af

ROTTERDAM, 11 jan. - Bisschop Gijsen van Roermond heeft tijdens zijn bezoek aan het Vaticaan, in november vorig jaar, voorgesteld om af te treden. Zijn voorstel volgde na aanhoudende berichten over de situatie bij de priesteropleiding op Rolduc. De voorzitter van de congregatie voor de geloofsleer, kardinaal J. Ratzinger, wilde daar, net als in vorige jaren wanneer Gijsen om ontslag verzocht, niet van horen. Ratzinger adviseerde de bisschop een tussenweg te vinden. Bij die poging is de pauselijke nuntius in Den Haag, mgr. A. H. Backis, direct betrokken geweest. Dat is uit welingelichte bronnen binnen de Rooms-Katholieke kerkprovincie vernomen.

Dat de nuntius betrokken is geweest bij het vinden van een oplossing is in tegenspraak met de bewering van het bisdom dat de bisschop de twee functionarissen geheel zelfstandig zou hebben aangetrokken.

Enige tijd nadat Gijsen was teruggekeerd naar Nederland liet het Vaticaan weten dat wanneer een biechtvader met zijn biechteling seksuele contacten heeft onderhouden, alleen de paus gemachtigd is de biechtvader absolutie te schenken. Iedere priester die in zo'n geval absolutie schenkt handelt in strijd met het kerkelijk wetboek en zou zelfs kunnen worden geexcommuniceerd.

Het is inmiddels publiek geheim dat de laatste wijdeling van Gijsen een 'exclusieve' relatie onderhield met zijn biechtvader, de conrector van Rolduc. Diens biechtvader was mogelijk bisschop Gijsen.