Tekort bij het kadaster, taken deels heroverwogen

ROTTERDAM, 11 jan. - Het kadaster heeft een belangrijk deel van zijn taken in heroverweging genomen. Het gaat hierbij onder andere om de vervaardiging van de zogenoemde Grootschalige basiskaart van Nederland. Dit is volgens interne notities noodzakelijk om het hoofd te bieden aan een structureel tekort van veertig miljoen gulden.

Het kadaster overweegt tussentijdse verhoging van de tarieven als de resultaten dit jaar verder tegenvallen. De hoofddirecteur van het kadaster, mr. ir. Remijnse, heeft zijn functie in verband met de financiele en organisatorische problemen neergelegd. In een brief aan het personeel heeft hij verklaard dat hij “er de voorkeur aan geeft om de eindverantwoordelijkheid voor het kadaster niet meer te blijven dragen”.

Staatssecretaris E. Heerma (volkshuisvesting) heeft het kadaster - een rijksdienst die ressorteert onder het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer - eind vorig maand opdracht gegeven uiterlijk 1 april een plan van aanpak te produceren waarin de “bedrijfsstrategie en de bedrijfsdoelstellingen” worden herzien. De Tweede-Kamerleden Versnel (D66) en De Jong (PvdA) hebben aangekondigd de staatssecretaris later deze maand in een mondeling overleg om opheldering te vragen.

Pag. 3: Personeel botst met directie kadaster

    • Frank Vermeulen
    • Onze Willebrord Nieuwenhuis