Talisman no. 25

Naast een schoen staat vaak eenzelfde schoen. Naast een soldaat staat vaak eenzelfde soldaat. Naast een huis staat vaak eenzelfde huis. Na een snik hoor je vaak eenzelfde snik. Na een tik hoor je vaak eenzelfde tik. Dingen en geluiden worden graag herhaald. Woorden niet. Het is lastig twee keer hetzelfde woord achter elkaar te krijgen. Als het toch gebeurt gaat het meestal om liedjes, 'in een groen groen groen groen knollen knollenland daar zaten twee haasjes heel parmant', of scheldpartijen, 'schoft! schoft! schoft!'. Als iemand per ongeluk 'haar haar' zegt, dan zegt-ie gauw 'heur haar'. Toch kan je wel gelijke woorden achter elkaar krijgen.

Ratten houden van ratten, muggen liefkozen muggen, dus ook:

motten motten motten.

Tijgers bijten tijgers, mussen pikken mussen, dus ook:

mollen mollen mollen.

Wat zag ik laatst in zeven zeven? Ik zag in zeven zeven vliegen vliegen, maar er was geeneen bij bij.

Kun je je je eigen geboorte herinneren?

Wat was was voor was was was? Toen was was: is.

Maak een zin waarin een woord twee keer achter elkaar staat. Schrijf die zin op op een briefje. Zorg dat dat briefje gaat naar Talisman, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB in Amsterdam. Wie de mooiste zin heeft heeft de prijs.

Oplossing Talisman no. 23

Annelies Verheij (10 jaar) uit Pijnacker schreef 'Apedroom', waarin elk woord maar een keer voorkomt. Annelies krijgt de prijs.

Oplossing Talisman no. 24

Het was moeilijk om een winnaar aan te wijzen want er waren veel inzenders die allemaal goede oplossingen hadden. De prijs gaat naar Christianne van Dijk (10 jaar) uit Naaldwijk die zeven mooie, korte oplossingen had. Een voorbeeld: groeien, roeien, roepen, rompen, krompen, krimpen.