S. Veninga

S. Veninga, burgemeester van Urk, is benoemd tot voorzitter van de Raad voor Accountants-Administratieconsulenten. R. Hummel, voormalig lid van de Tweede Kamer, is benoemd tot bestuurslid van de raad. De raad zal zich dit jaar vooral bezighouden met een komend wetsvoorstel van minister Andriessen (economische zaken) om de twee beroepskwalificaties voor het accountantschap in Nederland - naast de accountant-administratieconsulent fungeert de registeraccountant - te bundelen.