Roofbijstandsteam moet overvallen in A'dam tegengaan

AMSTERDAM, 11 jan - Voor onbepaalde tijd worden 150 politiemensen ingezet om het alarmerend toegenomen aantal overvallen in Amsterdam een halt toe te roepen.

De kern vormt het zogenoemde Roofbijstandsteam, dat bestaat uit 25 man - voornamelijk rechercheurs - onder leiding van districtcommissaris R. Graeve. In elk van de acht districten worden kleinere teams gevormd bestaande uit tien tot twintig man.

Deze maatregelen kondigde hoofdcommissaris E. E. Nordholt gisteren aan. De directe aanleiding voor dit 'offensief', zoals de korpschef het noemde, zijn de 31 overvallen sinds 1 januari in Amsterdam op winkels, restaurants en geldinstellingen, waarbij doden en gewonden zijn gevallen. Dit betekent een nog sterkere stijging dan in 1990 vergeleken met '89: van 328 naar 472, te weten een toename met 44 procent. Daarbij was het percentage overvallen op winkels met enkele procenten teruggelopen tot net onder de 50 %.

“Wij hopen met dit project de verontrustende opgaande lijn bij overvallen tot stand te brengen en te keren. We zullen ermee doorgaan tot ons doel is bereikt”, aldus de vastberaden hoofdcommissaris.

Als mogelijke oorzaken voor het plotseling zo sterk toegenomen aantal overvallen op winkels - bijna 50 % van alle overvallen - noemde Nordholt het feit dat de banken beter beveiligd zijn en het nu grotendeels lijkt te gaan om wat hij noemde 'hit-and-run'-acties die per keer een betrekkelijk kleine buit opleveren.

“Ons eerste en voornaamste doel is om de daders uit het misdaadcircuit te verwijderen, maar natuurlijk ook preventie. Je kunt spreken van een verscherpt toezicht. Ik streef ernaar om iedereen met ogen en oren in Amsterdam, inclusief de burgerij, zo veel mogelijk bij deze actie in te schakelen”, aldus Nordholt. De anti-roofcampagne is opgezet in nauw overleg met vertegenwoordigers van het Amsterdamse bedrijfsleven.