Recordgroei Duitsland in jaar 1990

BONN, 11 JAN. De Westduitse economie is in 1990 reeel met 4, 6 procent gegroeid, een record sinds midden jaren zeventig. In 1989 beliep de groei 3, 9 procent. Voor het op 3 oktober 1990 verenigde Duitsland wordt voor dit jaar per saldo gerekend op “een afzwakking tot ruim drie procent”. Dit heeft de Duitse staatssecretaris van economische zaken, Slecht, vanmorgen in Bonn gezegd bij het begin van financiele besprekingen tussen de Duitse regering en de deelstaten.

In dit laatste groeicijfer is dus ook de vroegere DDR verdisconteerd, waar de omzetting van de vroegere plan-staat in een sociale markteconomie voorshands nog allereerst bedrijfssluitingen, produktieverlies en oplopende werkloosheid meebracht. De omvang van de Oostduitse economische en andere misere overtreft echter de prognoses. Daarom zullen de Duitse overheden, die elders in Europa al worden gekritiseerd omdat zij zoveel geld lenen voor de financiering van de Duitse eenheid (en daarmee de rente onder opwaartse druk zetten), waarschijnlijk nog meer gaan lenen dan zij al van plan waren. De afgesproken maximale kredietgrens van 140 miljard is niet realistisch meer, zei Slecht in een vergadering van de zogenoemde “Konjunkturrat”.