Parijs voelt voor Brits plan met harde ecu

PARIJS, 11 JAN. De Franse regering komt binnenkort met een nieuw plan voor de economische en monetaire unie in de Europese Gemeenschap dat afwijkt van het plan-Delors voor de vorming van een gemeenschappelijke munt. Parijs lijkt nu meer te voelen voor het Britse plan om de monetaire eenwording te laten ontstaan door een harde ecu in te voeren. Dit valt af te leiden uit een toespraak die de Franse minister van financien Beregovoy gisteren heeft gehouden.

Beregovoy sprak zich uit voor de schepping van een harde ecu als een munt die gemeenschappelijk in Europa kan worden gebruikt. En als dat de enige Europese munt wordt, dan des te beter, voegde hij eraan toe. Het plan-Delors voorziet in de instelling van de ecu als enige gemeenschappelijke munt in de derde en laatste fase van de economische en monetaire eenwording in de Europese Gemeenschap.

Beregovoy liet zich positief uit over het Britse plan eerst te beginnen met een harde ecu ( die naast de overige twaalf munten zou worden gebruikt) om later, mede op basis van de ontwikkeling in de markt, te beslissen over invoering van een gemeenschappelijke munt voor alle EG-landen. Beregovoy zal zijn plan eind januari op een bijeenkomst van de ministers van financien van de EG-landen in Brussel presenteren.

De koerswijziging van de Franse regering betekent een breuk met Duitsland waar regering en Bundesbank het plan-Delors steunen. De nieuwe Frans-Britse monetaire as die in de maak lijkt, is gebaseerd op het gemeenschappelijke belang van beide landen. Parijs en Londen vrezen dat de Bundesbank opnieuw de rente zal verhogen als de Duitse regering geen nieuwe belastingen invoert om de gestegen uitgaven te kunnen betalen. De centrale banken van Frankrijk en Engeland zullen een dergelijke verhoging, gegeven het overwicht van de Duitse mark, moeten volgen. De regeringen in Parijs en Londen vrezen dat renteverhoging een negatieve invloed zal hebben op de toch al afnemende economische groei. Half december zei Beregovoy al eens dat het Duitse economische beleid de kansen op groei in geheel Europa in gevaar brengt.