Overleg met Kamer over vernietiging BVD-dossiers

DEN HAAG, 11 jan. - De vernietiging van overbodige dossiers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) zal niet gebeuren voordat minister Dales (binnenlandse zaken) hierover overleg heeft gevoerd met de Tweede Kamer. Dit staat in een verklaring die de ministeries van binnenlandse zaken en WVC gisteren hebben uitgegeven.

Het overleg tussen Dales en de Kamer staat gepland voor 23 januari. Aan het eind van deze maand zal de rijksarchivaris advies uitbrengen over de vraag welke dossiers zonder bezwaar kunnen worden vernietigd en welke met het oog op hun historisch belang moeten worden bewaard. Het hoofd van de BVD heeft eerder verkaard dat tweederde van enige honderdduizenden dossiers overbodig zijn geworden.

Pas nadat de rijksarchivaris advies heeft uitgebracht en de Kamer akkoord is gegaan met de opschoningsoperatie, zal met de verwijdering van de volgens de BVD verouderde of overbodige bestanden worden begonnen.

Het ligt in de bedoeling dat op 1 mei 1991 alle bedoelde dossiers zijn verwijderd. Daarna zullen ze uiterlijk binnen een half jaar worden vernietigd. Op de vernietiging zal door de rijksarchivaris worden toegezien.

Vanavond wordt in Utrecht een vereniging opgericht met het doel vernietiging van BVD-dossiers tegen te gaan. Namens deze vereniging in oprichting heeft de Amsterdamse advocaat J. Pen alvast alle stukken opgevraagd over het overleg tussen de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de rijksarchivaris. De ministeries hebben de stukken die inzicht geven in de ambtelijke contacten tussen de BVD en het algemeen rijksarchief over de vernietiging van dossiers ter beschikking gesteld aan Pen.