Opmerkelijke directiewissel bij Amsterdamse stuwadoor OBA

Ir. D. N. Buhrmann wordt de nieuwe directeur van het Amsterdamse overslagbedrijf OBA. Hij volgt J. Rijsdijk op die zich meer wil gaan bezig houden met de leiding van zijn Rotterdamse overslagbedrijf Interstevedoring. Wel blijft Rijsdijk als gedelegeerd commissaris nauw betrokken bij OBA.

Buhrmann werd vorig jaar ontslagen als directeur van de grootste concurrent van Interstevedoring, de Graan Elevator Maatschappij (GEM) in Rotterdam. GEM is een dochter van HES Beheer, dat onder leiding staat van P. H. van der Vorm. Over de reden van het ontslag van Buhrmann bij GEM is nooit meer bekend gemaakt dan dat er verschil van mening bestond over het te voeren beleid.

Met Interstevedoring voert Rijsdijk in de overslag van massagoed in de Rotterdamse haven een moordende concurrentiestrijd met de GEM. Interstevedoring werkt met drijvende kranen en kan daardoor veel lagere tarieven hanteren dan de GEM, die al enige jaren verliesgevend is.

Twee jaar geleden nam Rijsdijk OBA over. Rijsdijk heeft sinds die tijd altijd problemen gehad met de ondernemingsraad van OBA, die tot tweemaal toe bijna tot het volledig opstappen van die ondernemingsraad leidden. Volgens President-commissaris P. Faas van Intersevedoring heeft het terugtreden van Rijsdijk als directeur van OBA niets te maken met deze conflicten, maar heeft Rijsdijk de afgelopen twee jaar te weing aandacht aan zijn Rotterdamse bedrijf kunnen geven door de reorganisatie van het aanvankelijke noodlijdende OBA.