Omroepen willen in publiek bestel blijven

NOORDWIJK, 11 jan. - De Hilversumse omroepen willen nog “geruime tijd” binnen het publieke bestel blijven. Op de eerste dag van het beraad gisteren van de omroepen over het reorganisatie-rapport van het onderzoeksbureau McKinsey, besloten de organisaties tevens dat “pluriformiteit en identiteit” de “kenmerkende sleutelbegrippen” blijven die in de progammering “operationeel” moeten worden gemaakt.

Directies en besturen van de Hilversumse omroepen zijn twee dagen bijeen in Noordwijk om aan de hand van een analyse van het organisatie-adviesbureau McKinsey een plan op te stellen voor de toekomst van de publieke omroep. In het McKinsey-rapport wordt voorgerekend dat de begroting van de gezamenlijke omroepen binnen enkele jaren een structureel tekort van 100 miljoen te zien zal geven. Samenwerking, schaalvergroting en sanering zouden, in combinatie met een beter op het grote publiek afgestemde programmering, het omroepbestel weer gezond moeten maken. Op de besprekingen in Noordwijk moeten de omroepen besluiten of zij het scenario van McKinsey zullen volgen of aan de hand van het onderzoeksrapport zelf een meerjarenplan moeten ontwerpen.

Volgens een woordvoerder van de NOS zijn de besprekingen de eerste dag “open en ontspannen” verlopen. Belangrijk uitgangspunt was dat de betrokkenen nu met elkaar de gelegenheid hebben de publieke omroep “te maken zoals ze moet zijn”. Alle aanwezigen zijn ervan overtuigd dat de conferentie vanmiddag zal worden afgeloten met besluiten waarin de hoofdlijnenen van het meerjarenplan zijn vastgelegd.

Drs. M. de Jong, die vorige week tot voorzitter van de NOS werd benoemd, was als “luisteraar” aanwezig. Ook de nieuwe voorzitter van de KRO, oud-minister van landbouw ir. G. Braks “luisterde”, aldus de NOS-woordvoerder. De tweedaagse conferentie in hotel De Witte Raaf wordt voorgezeten door mr. P. van Dijke, oud-voorzitter van de NOS.