Mr. R. Kroner

Mr. R. Kroner is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Emba Techniek Groep nv in Dordrecht.

Hij is partner van het Rotterdamse advocaten- en notarissenmaatschap Trenite van Doorne, dat onlangs is gefuseerd met het notariskantoor Caminda Heerema Avenarius. De raad zal binnenkort met een derde commissaris worden uitgebreid en staat nu onder voorzitterschao van jhr.mr. W. A. C. Roell.