Moderniseren F16's 3, 7 mld goedkoper dan vervangen

DEN HAAG, 11 jan. - Nederland wil voor twee miljard gulden de 144 operationele F16-jachtvliegtuigen van de Luchtmacht moderniseren zodat zij mee kunnen tot het jaar 2010. In een brief aan de Kamer die staatsecretaris Van Voorst tot Voorst (Defensie) gisteren heeft verstuurd wordt niet aangegeven waarom Nederland van plan is alle F16-jachtvliegtuigen aan te passen nu duidelijk is dat ook de dreiging in de lucht is afgenomen.

De staatssecretaris schrijft dat een opknapbeurt 3, 7 miljard gulden goedkoper is dan aanschaf van nieuwe jachtvliegtuigen in het begin van de volgende eeuw. Bij die rekensom wordt de verkoopwaarde van de F16's niet meegeteld en houdt Defensie vast aan het aantal van 144 operationele jachtvliegtuigen plus nog eens 28 extra 'aanpassingspakketten'. Nederland wil in totaal 42 F16's meer aanpassen dan de Verenigde Staten (130). Behalve de VS doen ook Belgie met 110 vliegtuigen, Denemarken met 63 en Noorwegen met 58 F16's aan de modernisering mee. Over twee jaar moet een definitieve beslissing vallen over de verbetering van de F16's. Met de kosten van voorbereidingen is een bedrag van 318 miljoen gulden gemoeid.

Van Voorst tot Voorst gaat er van uit dat de jachtvliegtuigen in de toekomst meer zullen worden ingezet voor luchtverdedigingstaken en voor directe ondersteuning van grondstrijdkrachten. Hij noemt het van belang dat ook onder slechte weersomstandigheden kan worden gevlogen nu “grondstrijdkrachten steeds beter in staat zijn om 24 uur per dag te opereren en daarbij moeten kunnen rekenen op de noodzakelijke ondersteuning door jachtvliegtuigen”. Uit de brief wordt niet duidelijk waarom bij een verminderde dreiging in Europa die capaciteiten nu moeten worden opgevoerd.

Defensie wil dat de F16's worden uitgerust met apparatuur waarmee meerdere luchtdoelen tegelijkertijd kunnen worden opgespoord. Ook moet de vlieger beschikken over 'actuele doelinformatie'. Uitbreiding van de werklast van de vlieger wil de luchtmacht tegengaan door de gegevens afkomstig van verschillende boordsystemen door integratie tot zinvolle informatie te verwerken en overzichtelijk te presenteren. Ook daarvoor zijn aanpassingen in de cockpit nodig. Tenslotte moeten de F16-vliegers kunnen beschikken over nieuwe navigatiesystemen die informatie oppakken van satellieten en niet langer van bakens op de grond.

Het is onmogelijk om alleen enkele deelsystemen in de F16's te vervangen. Dan wordt het vliegtuig te zwaar en de cockpit te vol. Daarom moet een groter deel van de elektronica worden vervangen door een nieuwe centrale boordcomputer en een nieuwe cockpit. Op de helm van de vlieger wordt een vizier gemonteerd waarop hij belangrijke informatie kan lezen “terwijl hij toch naar buiten kan kijken”.

Door het gebruik van infra-rood apparatuur kan de vlieger beter luchtsteun verlenen tijdens de nachtelijke uren. De verbeterde doelopsporingsapparatuur zal de noodzaak voor laagvliegtrainingen verminderen waarmee geluidsoverlast wordt voorkomen. De Nederlandse industrie wordt bij de opknapbeurt betrokken maar, zo waarschuwt de staatssecretaris, “bij onvoldoende concurrerende prijsstelling van het Nederlandse bedrijfsleven zal het compensatiepercentage (80%) kunnen afnemen.”

    • Willebrord Nieuwenhuis