Minister heroverweegt besluit stroomfabriek

ROTTERDAM, 11 JAN. Minister Andriessen (economische zaken) wil zo snel mogelijk een nieuwe beslissing nemen over de bouw van een extra elektriciteitscentrale. Hij neemt zijn besluit voor de bouw van een kolencentrale op de Maasvlakte in heroverweging.

Gisteren heeft Andriessen de Tweede Kamer meegedeeld dat hij, na de rechterlijke schorsing van zijn besluit om een kolencentrale op de Maasvlakte te bouwen, nu eerst de Milieu Effecten Rapportage van de provincie Zuid-Holland wil afwachten. Mocht dat echter te lang gaan duren, dan wil de minister om opheffing van de schorsing verzoeken, of naar andere mogelijkheden zoeken om de elektriciteitsproduktie zeker te blijven stellen. Die bezinning is een eerste verantwoordelijkheid van de SEP (Samenwerkende Elektriciteitsproducenten).

Vorige week vrijdag schorste de voorzitter van het College van beroep voor het bedrijfsleven het besluit van Andriessen om een kolencentrale op de Maasvlakte te bouwen. Reden voor die schorsing is dat Andriessen had nagelaten een onderzoek in te stellen naar de gevolgen voor het milieu van een kolencentrale, in vergelijking met andere technieken en andere brandstoffen. Het ging om een spoedprocedure die was aangespannen door de oliemaatschappij Texaco en de Stichting Natuur en Milieu. Texaco voelde zich benadeeld omdat de minister was voorbijgegaan aan haar procede voor kolenvergassing, een minder vervuilende techniek voor elektriciteitsopwekking. Andriessen en de SEP achten die techniek echter nog niet rijp voor grootschalige toepassing. Ze willen met een besluit over een grote kolenvergassingscentrale wachten tot voldoende ervaring is opgedaan met een proefinstallatie voor kolenvergassing in het Limburgse Buggenum, die momenteel wordt gebouwd.

De provincie Zuid-Holland zal in haar Milieu-effect rapportage nu ook andere mogelijkheden dan een kolencentrale betrekken, waaronder kolenvergassing. Minister Andriessen houdt er echter aan vast dat de nieuwe centrale in 1997 moet draaien. Omdat de bouwtijd voor zo'n grote installatie vijf jaar is en de vergunningverlening ook tijd vergt, mag het onderzoek niet te lang duren.

De SEP heeft zorg over het op peil houden van voldoende centraal vermogen voor de elektriciteitsopwekking, omdat het verbruik van stroom meer stijgt dan was voorzien. In het jongste Elektriciteitsplan wordt uitgegaan van een stijging met 1, 8 procent per jaar tot 2000. De groei in het verbruik is al jaren hoger, vorig jaar met drie procent.

tek: Een schema van de sinds november in aanbouw zijnde demonstratie-kolenvergassingseenheid van 250 megawatt bij Buggenum. De installatie volgens het Shell-procede verrijst naast de kolengestookte Maascentrale op de westoever van de Maas. Halverwege 1993 moet 'Buggenum-Demo' stroom gaan leveren. Als op tijd voldoende gunstige ervaring met kolenvergassing is opgedaan wordt de kolencentrale van Borssele met een vergassingseenheid uitgebreid. (Illustratie Shell-Venster)