Lively

In haar besprekingen van Penelope Lively's roman 'Het Voorbijgaan' (CS-4-1-1991) noemt Margot Engelen de vertaling 'rammelend' en geeft ze als voorbeeld 'milieuconservatieven (!)' - zonder nadere toelichting.

Vermoedelijk had mevrouw Engelen 'milieubeschermers' verwacht (voor 'environmentalists'), in plaats van deze inderdaad niet zeer fraaie term. De ironie van deze door Lively zelf verzonnen uitdrukking ('preservationists', niet in Concise Oxford Dictionary, wel 'preservation') voor de in de passage beschreven, weinig doordachte behoudzucht van mensen die liefst nooit iets zouden zien veranderen, is mevrouw Engelen blijkbaar ontgaan. De vertaling is van mijn hand.

Het is jammer dat vertalingen nog steeds zo oppervlakkig worden besproken - als ze al worden genoemd. En lijkt er iets aan te mankeren, dan wordt te vaak maar aangenomen dat de fout bij de vertaler ligt.

    • Mea Flothuis Amsterdam