Klinkkunde

In de ingezonden brief 'Klinkkunde' (NRC Handelsblad, 10 januari) ging iets mis. Bij de uitleg van het begrip 'semantiek' schreef ik in reactie op Heldring: “Semantiek bestudeert de wijze waarop betekenissen van zinnen en woordgroepen worden gevormd uit die van de kleinste bouwstenen, de woorden en woorddelen. Daarbij richt zij zich op de zeer complexe verhouding tussen betekenisstructuur (met eigen wetmatigheden) en het zinsverband (met eigen wetmatigheden).” Het cursieve deel is ten onrechte weggevallen.

    • H. J. Verkuyl