Kleine Letteren

In tegenstelling tot het correct weergegeven interview in de bijlage Wetenschap en Onderwijs, bevat het korte bericht over het op die dag verschenen rapport van de Commissie Kleine Letteren (NRC Handelblad, 10 januari) een aantal kardinale fouten.

Onze commissie beval niet aan: “Aziatische talen zouden aan alle universiteiten in Nederland als bijvak moeten worden gedoceerd”.

Onze commissie vindt niet: “Aan de versnippering over de universiteiten van de 'kleine letteren', waaronder deze talen vallen, mag niet worden getornd”.

Onze commissie heeft niet geschreven: “De personeelsomvang van de letterenfaculteiten is even groot als begin jaren tachtig”.

Onze commissie zegt niet: “Het Europese centrum zou mogelijk bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde kunnen worden gevestigd”.

    • Frits Staal
    • Namens de Commissie