Ir. H. J. B. M. Abeln; ing. L. J. Regterschot

Ir. H. J. B. M. Abeln (39) en ing. L. J. Regterschot (37) zijn benoemd tot directeur van Twijnstra Gudde nv, management consultants.

Zij vormen met ir. B. Bleker (voorzitter), drs. J. W. L. Kruyt, drs. D. J. Schoenmaker en drs. M. B. P. Wolfsen, het bestuur van de Twijnstra Gudde Groep.

Abeln en Regterschot zijn al vele jaren werkzaam bij Twijnstra Gudde in de adviespraktijk.

Tot partners zijn benoemd: mevrouw ir. W. J. Terwel (35), ir. P. P. G. M. Derks (39), ing. F. R. van der Feltz (40), drs. M. J. R. Schoemaker, ing. H. Weulink (47) en ing. G. J. H. Zoet (43).