Hulp bij problemen etnische studies

AMSTERDAM, 11 jan. - Drs. B. de Hon, oud-lid van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, praat volgende week met een afvaardiging van de faculteit voor pedagogische, andragogische en onderwijskundige wetenschappen (PAOW) over de gerezen problemen binnen het centrum voor etnische studies (CRES), dat is ondergebracht bij deze faculteit.

De Hon was eind vorig jaar door het CvB gevraagd te bemiddelen tussen medewerkers van het CRES en de hoogleraar prof. C. Mullard, die blijkens een vertrouwelijk rapport volgens een aantal medewerkers zijn taken niet of onvoldoende uitvoert.