Hoesten

Afgelopen zondag was ik in de gelegenheid met eigen oren de onsmakelijke hoestgeluiden van de minnaars van schone klanken in het Concertgebouw aan te horen. Het is inderdaad onvoorstelbaar dat mensen, die komen om hun oren te laten strelen, in dat opzicht collectief doof blijken.

J. E. G. de Gier pleit ervoor de veroorzakers met geweld hun abonnement te ontnemen (NRC Handelsblad, 9 januari), hetgeen mij wel wat ver gaat. Wel vraag ik me af waarom het Concertgebouw toestaat dat er bijna overal gerookt wordt als blijkt dat het publiek dat niet kan verdragen? Houd de rokers weg en het hoesten zal drastisch verminderen.

    • E. Bongers