Gado vraagt subsidie voor proef met bussen op alcohol

ROTTERDAM, 11 JAN. De Groningse streekvervoeronderneming Gado beslist deze maand of zij een proef met alcohol als brandstof gaat nemen. Een bijna afgeronde haalbaarheidsstudie van TNO heeft de Gado voldoende zicht op de kosten van het project gegeven. Subsidie uit Den Haag moet de doorslag geven.

De Gado wil drie nieuwe autobussen met een aangepaste dieselmotor op pure alcohol laten rijden en, wat later, drie nieuwe taxi's (van Gadotax) laten ombouwen tot 'flexible fuel vehicles' die in hun (Volvo) ottomotor zowel benzine als alcohol kunnen verbranden. Het rijden op alcohol, waarmee in het buitenland (bijvoorbeeld Brazilie) al meer ervaring is opgedaan, levert bijna geen bijdrage aan het broeikas-effect. Ook andere emissies zouden iets gunstiger zijn.

De alcohol wordt geleverd door alcoholfabriek Nedalco in Delfzijl, een onderneming van Suikerunie en CSM. Nedalco bereidt de alcohol uit melasse, een nevenprodukt van de suikerfabricage uit suikerbieten. Gado werkt in haar project, dat al enige jaren loopt, samen met TNO (Instituut voor wegtransportmiddelen), DAF, Suikerunie, CSM en het Landbouwschap.

De milieuvoordelen van het rijden op alcohol zijn beperkt. Het scheelt in de vorming van kooldioxyde (omdat de auto's nooit meer kooldioxyde kunnen vormen dan vooraf door de suikerbieten uit de lucht was opgenomen), maar er staat bijvoorbeeld de toepassing van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en het dieselgebruik van tractoren in de bietenteelt tegenover.

Het was afgelopen zomer al een hele verrassing toen uit een studie van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek bleek dat de produktie van alcohol uiteindelijk 2, 0 a 2, 8 maal meer energie oplevert dan de teelt en verwerking van de bieten verbruikt.

Economisch gezien is het gebruik van 'bio-alcohol' niet aantrekkelijk. Een liter alcohol kost nu 1, 10 gulden, de produktiekosten van diesel liggen maar half zo hoog. Vandaar dat de Gado voor haar proef (die zij kosten-neutraal wil uitvoeren) afhankelijk is van subsidie uit Den Haag. Uitgewerkte projectvoorstelen (met aanbeveling van de herstructureringscommissie voor het noorden) zijn bij de ministeries van landbouw en VROM ingediend. De Gado hoopt ook op vrijstelling van wegenbelasting.

Grootschalig gebruik van bio-alcohol kan gesteund worden door aanpasing van landbouwsubsidies. Teelt van suikerbieten voor produktie van bio-alcohol zou onder de EG-braakleggingsregeling kunnen vallen.