FNV wijzigt structuur niet

UTRECHT, 11 JAN. De FNV ziet af van een discussie over herstructurering van de vakcentrale. Dit heeft het bestuur besloten onder druk van de grootste bonden, AbvaKabo en Industriebond, zo meldt FNV Magazine deze week.

Het federatiebestuur komt in de nota 'FNV op weg naar 2000' tot de conclusie dat een herstructurering van bovenaf onmogelkijk is. Nauwere samenwerking is een zaak van de afzonderlijke bonden.

FNV-voorzitter J. Stekelenburg pleitte twee jaar geleden voor een ingrijpende reorganisatie van de FNV om de positie van de vakbeweging te versterken, vooral in bedrijfstakken waar het ledental relatief laag is zoals in de dienstverlening. Dit wilde hij bereiken door personele en financiele integratie van verschillende aangesloten bonden, die bovendien een deel van hun zelfstandigheid zouden moeten prijsgeven. Het plan stuitte met name bij de 'rijke' bonden (Industriebond en AbvaKabo) op grote weerstand.