Europa neemt dreiging van terrorisme serieus

BONN- PARIJS- DEN HAAG, 11 jan. - In West-Europa worden de verhulde dreigementen van de Iraakse president Saddam Hussein met terroristische aanslagen, als het tot een oorlog zou komen in de Golf, zeer serieus genomen. In Frankrijk bestaan daadwerkelijk “terroristische dreigingen”, zo zei minister van binnenlandse zaken Pierre Joxe gisteren. Eenzelfde soort uitspraak kwam gisteren ook van de directeur van het Duitse bureau voor misdaadbestrijding (BKA), Hans-Ludwig Zachert, in een gesprek met het persbureau AP. De Italiaanse minister van buitenlandse zaken De Michelis noemde het risico van terrorisme vandaag “op handen en zeer sterk. We weten dat allemaal”.

In Nederland is het landelijke coordinatiecentrum van ambtenaren van diverse departementen vanmorgen in Den Haag bijeengekomen in verband met mogelijke terreuracties. Vanmiddag zou er overleg plaatshebben met de kabinetschefs van de commissarissen der koningin van de provincies om anti-terreuracties op elkaar af te stemmen. Het is de tweede maal sinds november dat het speciale team in verband met de Golfcrisis bijeenkomt.

Een woordvoerder van het departement van binnenlandse zaken zei vanmorgen dat men op het ogenblik “wat meer alert dan anders” is, omdat, zoals hij zei, “er een bepaalde dreiging zou kunnen zijn van terreuracties in verband met de Golfcrisis”. Hij wilde niet zeggen of het juist is dat vitale onderdelen als energiecentrales, havens, luchthavens en spoorwegen in de gaten worden gehouden.

Het staat vast, zo blijkt uit mededelingen van woordvoerder H. Appelboom van Kuweit Petroleum Benelux in Rotterdam, dat oliemaatschappijen en bedrijven, die in Rotterdam en omgeving enorme voorraden olie en brandstoffen in opslag beheren, hulp krijgen van de rijksoverheid bij de bewaking en beveiliging van hun kwetsbare installaties.

Pag. 4: Dreiging terreur serieus genomen .

De bedrijven staan daarover in nauw contact met de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). De woordvoerder van Binnenlandse zaken sloot vanmorgen de mogelijkheid niet uit dat bij de bewaking eenheden van het leger worden ingezet als de politie niet in staat blijkt alle vitale bedrijven in de gaten te houden.

Een woordvoerder van de politie van Rotterdam, de stad die in de Botlek een keur heeft aan objecten, die voor terreuracties in aanmerking kunnen komen, zei vanmorgen dat de politie niet toegerust is om terrorisme te bestrijden. “Dat is werk voor het leger.” Gisteren overlegden de chefs van politiekorpsen in Rijnmond met de Landelijke coordinatiecommissie in Den Haag.

In Rotterdam staan de 4 grote raffinaderijen van Shell, Kuweit Petroleum, Esso en de gezamenlijke raffinaderij van BP en Texaco. Ook in Vlissingen en op Moerdijk staan raffinaderijen van respectievelijk Texaco en Shell.

De Franse minister Joxe zei gisteren dat in Frankrijk de veiligheidsmaatregelen zijn opgevoerd om de toegenomen terreurdreiging het hoofd te bieden. Hij weigerde echter nadere bijzonderheden dienaangaande te geven, behalve dat een week geleden een een eerder opgesteld veiligheidsplan in werking is gesteld.

In West-Europa verblijven duizenden Palestijnen en andere Arabieren, in de Bondsrepubliek enkele honderden. Volgens BKA-directeur Zachert is “een deel van hen zeer fanatiek en zouden zij een oproep van Saddam Hussein mogelijk kunnen uitvoeren”. Staatssecretaris van binnenlandse zaken Hans Neusel is het met Zachert eens, zei hij vanmorgen voor de Duitse radio. Maar hij waarschuwde tegelijkertijd voor paniekmakerij of een massale anti-stemming jegens Arabieren in Europa.

Zachert, die gisteren deelnam aan een speciaal anti-terrorisme-overleg van recherche- en politie-officieren uit alle Duitse deelstaten, ontkende niet dat in de Bondsrepubliek al preventieve maatregelen zijn getroffen om aanslagen te verhinderen. Welke maatregelen dat zijn wilde hij “juist op dit tijdstip” niet zeggen. Evenmin wilde hij ingaan op geruchten als zou onder andere een zeven man sterk Marokkaans zelfmoordcommando al in de Bondsrepubliek zijn aangekomen.

De controle op vliegvelden en aan de grenzen is in Duitsland verscherpt. Dat bleek gisteravond bijvoorbeeld aan de Nederlands-Duitse grensovergang bij Bergh, waar een speciale eenheid van de Bundesgrenzschutz aanwezig was. De Duitse politie heeft reizigers inmiddels aangeraden in de bagage geen elektronische apparatuur mee te nemen omdat dan op extra lange controles moet worden gerekend.

De Bondsrepubliek zal haar eerder toegezegde financiele en materiele hulp (3, 3 miljard mark in totaal) ten behoeve van de VN-acties in de Golf, en van Arabische landen die te lijden hebben onder het VN-embargo jegens Irak, vergroten. Dat is de Amerikaanse minister Baker tijdens zijn recente bezoek aan Bonn toegezegd. Baker zou volgens Duitse kranten om maandelijkse steun van omstreeks 400 miljoen mark hebben gevraagd. Als bijdrage in de Britse militaire inspanning in de Golf zou Bonn 170 miljoen mark beschikbaar hebben gesteld, 114 miljoen daarvan als materieel in bruikleen. Van officiele kant worden zulke bedragen bevestigd noch ontkend.

Dat geldt ook voor berichten dat de Amerikaanse strijdkrachten in de Golf voor een bedrag van 59 miljoen mark aan extra (Duitse) tankminutie kunnen lenen. Ook zouden zes grote Duitse Transall vliegtuigen langer beschikbaar blijven voor transporten van materieel binnen het NAVO-gebied. Bestudeerd wordt nog of de Bondsrepubliek kan deelnemen in de kosten van de verplaatsing van het zevende Amerikaanse leger van Zuid-Duitsland naar de Golf.