Escalatie intifadah op instructie Irak mogelijk geacht; Israel waarschuwt Palestijnen scherp

TEL AVIV, 11 jan. - Israel houdt ernstig rekening met de mogelijkheid dat de Palestijnen in de bezette gebieden de intifadah op instructie van Bagdad bij het uitbreken van een oorlog in het Midden-Oosten tot kookpunt zullen opvoeren.

Israels leiders hebben de afgelopen dagen de Palestijnen in krachtige bewoordingen voor de gevolgen van escalatie van de Palestijnse volksopstand gewaarschuwd. Shmuel Goren, de coordinator voor de bezette gebieden, heeft de Palestijnen gewaarschuwd dat zij in dat geval “in een buitengewoon moeilijke situatie komen te verkeren”. De Israelisch-Arabische gemeenschap is door minister van politie Roni Milo gemaand zich bij het uitbreken van vijandelijkheden rustig te houden.

Israelische militaire specialisten zijn van oordeel dat Israel reeds thans de troepensterkte in de bezette gebieden moet opvoeren om de Palestijnen duidelijk te maken dat het Israelische leger escalatie van de intifadah ten tijde van oorlog als een oorlogsdaad zal beschouwen en overeenkomstig zal handelen.

Volgens Jamil Hamad, een Palestijnse journalist uit Betlehem, is de Palestijnse gemeenschap over het te volgen gedragspatroon in het geval van een oorlog sterk verdeeld. Gematigde Palestijnen die voor een politieke oplossing van het Palestijnse probleem zijn, dringen op zelfbeheersing aan, terwijl de fundamentalistisch-islamitische beweging Hamas en Palestijnse jongerenorganisaties de situatie rijp achten voor uitbreiding van de opstand tegen de Israelische bezetter.

Vrije hand

Palestijnse burgemeesters, notabelen, professoren en handelaren nemen de Israelische waarschuwingen zeer serieus. Zij wenden achter de schermen hun invloed aan om escalatie van de Palestijnse volksopstand in oorlogstijd te voorkomen. In deze kringen overheerst de vrees dat Israel opvoering van de intifadah onder dergelijke omstandigheden zal aangrijpen om over te gaan tot uitzetting op grote schaal van de Palestijnse bevolking naar Jordanie. “Als de aandacht van de wereld op oorlogshandelingen in de Golf of op luchtgevechten tussen Israel en Irak is gevestigd heeft Israel de vrije hand”, zei Ibrahim Kare'en, de directeur van de Palestijnse persdienst in Oost-Jeruzalem gisteren.

“Wij zijn dan machteloos aan de Israeliers overgeleverd, want wij beschikken niet over de middelen om aan het Israelische leger weerstand te bieden en ons tegen mogelijke uitzetting te verdedigen. Daarom is onze situatie zo tragisch en zouden wij wel eens de prijs moeten betalen voor een oorlog tussen Irak en Israel. Het is een somber vooruitzicht, maar wel de realiteit”, zei hij.

De Israelische vredesbeweging Vrede Nu heeft er deze week in een brief aan opperbevelhebber generaal Dan Shomron op gewezen dat gewapende joodse kolonisten in bezet gebied een oorlogssituatie zouden kunnen aangrijpen om met provocerende acties de Palestijnen massaal op de vlucht te jagen. Vrede Nu deed een beroep op generaal Shomron om deze reden een uit kolonisten gevormde militaire reserve-eenheid in oorlogstijd niet in bezet gebied te laten opereren.

Dr. Gabi Baramke van de nog steeds gesloten Bir-Zeit universiteit zei gisteren dat “het kennelijk ons lot is altijd de prijs voor Israelisch-Arabische oorlogen te betalen. Niemand trekt zich iets van de Palestijnen aan. Ook Irak niet”.

Naarmate het oorlogsgevaar groter wordt en in sommige Palestijnse kringen wordt ingezien dat Irak tegenover een enorme militaire overmacht staat, vragen meer Palestijnen in Oost-Jeruzalem zich af of PLO-leider Yasser Arafat er verstandig aan heeft gedaan uit naam van het Palestijnse volk een alliantie met Irak aan te gaan. In deze kringen wordt ingezien dat een Iraakse nederlaag de Palestijnse kwestie grote schade zal berokkenen. De PLO staat niet alleen tegenover het Westen en Israel maar ook tegenover de Arabische bondgenoten Egypte, Syrie en Saoedi-Arabie “aan de verkeerde kant”.

Uit hoofdartikelen in de in Oost-Jeruzalem uitkomende Palestijnse kranten blijkt dat de Palestijnen hopen dat een oorlog kan worden voorkomen en de oplossing van de crisis in de Golf via de bemiddelingspoging van de secretaris-generaal van de VN Javier Perez de Cuellar aan het Palestijnse vraagstuk kan worden gekoppeld. In dat geval, zeggen Palestijnen in Oost-Jeruzalem, heeft Yasser Arafat met zijn omhelzingsdiplomatie van de Iraakse president Saddam Hussein goed gegokt.

    • Salomon Bouman