Duitse coalitie trekt sociale premies fors op

BONN, 11 JAN. Via een verzwaring van de sociale-premielasten, korting op subsidies en een beperking van (vooral) de defensie-uitgaven kan de Duitse minister van financien, Waigel (CSU), een bedrag van 35 miljard mark voor de financiering van de begroting-1991 binnenhalen.

CDU-CSU en FDP zijn daarmee in hun coalitie-onderhandelingen gisteren akkoord gegaan. De oppositionele SPD, die al maanden voor belastingverhoging ter financiering van de Duitse eenwording pleit, en de overkoepelende Duitse vakbond DGB hebben dit akkoord direct bekritiseerd. Zij menen dat CDU-CSU en FDP nu toch tot lastenverzwaringen besluiten waarvan zij de noodzaak steeds hebben ontkend. Bovendien achten zij de verhoging van premies in de sociale sector onbillijk en onjuist omdat juist de hogere inkomens daarvan veel minder last hebben.

Per 1 april aanstaande wordt de verplichte werkloosheids-verzekeringspremie in Duitsland met 2, 5 procentpunt verhoogd tot 6, 8 procent. Deze WW-premie wordt op 1 januari '92 weer met 0, 5 procentpunt verminderd. De AOW-premie wordt per 1 april '91 met een procentpunt (tot 17, 7) verlaagd. Voor een doorsnee werknemer met een inkomen 3500 mark per maand ontstaat een lastenverzwaring met circa twintig mark per maand. Per saldo haalt Waigel daarmee dit jaar een extra bedrag van 18, 3 miljard binnen. Daarbovenop moet dank zij interne sanering een bedrag van 2, 3 miljard komen van de uitvoeringsorganen van de werkloosheidsverzekering (budget voor '91: 73 miljard).

Door fikse bezuinigingen op Defensie (7, 6 miljard op een budget van omstreeks 51 miljard), uitstel van overheidsfinancieringen met 2, 3 miljard en een extra afdracht van anderhalf miljard van de Duitse PTT (via hogere telefoontarieven) vindt Waigel nog eens omstreeks elf miljard. Oorspronkelijk had hij de bijdrage van het Duitse telefoonbedrijf van vijf tot tien miljard willen verdubbelen via een grotere stijging van de tarieven, maar verzet daartegen van PTT-minister Schwarz-Schilling (CDU) heeft succes gehad. Beperking van subsidies voor Berlijn (nu dertien miljard) en de vroegere grensstreken tussen de DDR en de Bondsrepubliek moet nog eens 1, 5 miljard opleveren.

De grote nieuwgekozen fracties in het Berlijnse Huis van afgevaardigden hebben met hun eensgezinde afwijzing van onmiddelijke grootscheepse kortingen op de subsidies voor hun stad overigens bereikt dat Waigel daarmee echt pas in volgende jaren wil beginnen.

Vandaag en morgen willen de coalitiepartijen in Bonn een akkoord zien te bereiken over de moeilijkste kwestie: de FDP-wens om tijdelijk in de DDR een aparte belastingverlaging te realiseren.

    • J. M. Bik