Dr. M. van Leeuwen

Dr. M. van Leeuwen is gekozen tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Van Leeuwen (50) werd 1 januari 1990 onder-voorzitter. Hij is verbonden aan het Fysiologisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam. Van Leeuwen volgt als voorzitter W. H. Cense op, die om statutaire redenen is afgetreden.