Door GS wijzen bezwaren tegen Coentunnel af

AMSTERDAM, 11 jan. - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de bezwaren tegen een tweede Coentunnel afgewezen.

In het besluit stelt het college van GS dat onder de huidige omstandigheden vergroting van de bereikbaarheid van de economische centra ten noorden en ten zuiden van het Noordzeekanaal zwaarder weegt dan de belangen die door de bezwaarmakers worden bepleit. Volgens de tegenstanders zal een tweede Coentunnel het autorijden bevorderen inplaats van beperken. Het bestemmingsplan dat GS hebben goedgekeurd, omvat alleen het zuidelijke deel van de locatie voor de tweede Coentunnel. De stadsdeelraad Amsterdam-Noord heeft het deel van het plan dat op zijn grondgebied ligt nog niet vastgesteld.