De kwartel

In de regel zijn vogels jolig en dartel,

Dat geldt heel bepaaldelijk ook voor de kwartel.

Het kost mij geen moeite het te aanvaarden:

De kwartel is een dier van waarde.

Daarom heeft 't me ook nooit verwonderd

Dat hij afgebeeld staat op 't bankje van honderd.

Maar wacht even, nee, 't is een ander soort kip:

Het is niet een kwartel, het is meer een snip.

Met kwartels is het kiezen of delen,

Want pas vier kwartels maken een hele.

Dan is er het feit, in de omgang wat storend:

De meeste kwartels zijn nogal hardhorend;

Dat is iets waar je soms van moet balen:

Dat je al wat je zegt nog een keer moet herhalen.

Zo roep je, wanneer je met kwartels in zee gaat,

Ga je mee! Ga je mee! Ik vraag of je mee gaat!

Ik heb nog in huis! nog in huis! moet je weten,

Iets lekkers te eten! Iets lekkers te eten!

Soms lukt het door het accent te verleggen,

Maar regel is dat je het twee keer moet zeggen.

Vandaar dat de kwartel z'n naam in 't Latijn

Alleen maar Coturnix Coturnix kon zijn.

De dokter van de bok.

Met die zaklantaarn van Noor;

    • Rudy Kousbroek