Crisisoverleg Belgrado is volledig mislukt

BELGRADO, 11 jan. - Het crisisoverleg van het federale presidium van Joegoslavie met de leiders van de zes deelrepublieken en met het kabinet-Markovic is gisteren volledig mislukt. Het was de bedoeling een besluit te nemen over de toekomst van de met uiteenvallen bedreigde Joegoslavische federatie. Op 23 januari zullen de gesprekken worden voortgezet, zo heeft het officiele persbureau Tanjug gisteren gemeld.

Het overleg had plaats naar aanleiding van dreigementen van de deelrepublieken Slovenie en Kroatie dat zij zich zullen afscheiden als Joegoslavie niet wordt omgevormd tot een confederatie van onafhankelijke staten. Beide republieken handhaafden dit standpunt gisteren, nadat zij woensdag een oproep van het federale presidium aan alle burgers om hun wapens in te leveren hadden verworpen.

De Servische president Milosevic liet weten dat Servie een confederatie uitsluitend zal accepteren als de binnenlandse grenzen ingrijpend worden gewijzigd. Servie, dat door communisten wordt geregeerd, is de grootste Joegoslavische deelrepubliek. Van de 8, 5 miljoen Serviers wonen er ongeveer 2, 5 miljoen buiten de Servische grenzen.

Bosnie-Herzegowina, waar behalve 1, 8 miljoen Serviers ook 2 miljoen moslims en 400.000 Kroaten wonen, wees de eis van Milosevic onmiddelijk af. Franjo Tudjman, de president van Kroatie, suggereerde dat een internationale vredesconferentie over Joegoslavie een oplossing zou kunnen bieden. In Kroatie wonen ruim een half miljoen Serviers, die elk moment in opstand kunnen komen.

Na het mislukken van het overleg van gisteren, dat vijf uur duurde, zullen tot 23 januari nog bilaterale gesprekken worden gevoerd, zo verklaarde het presidium gisteren. Overeenstemming tussen de Serviers en de Kroatiers, verreweg de grootste van de zes etnische groepen die Joegoslavie bevolken, wordt beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van de federatie. (Reuter, UPI, AP)