Budapest-Vilnius

PARA'S VAN het Rode leger hebben vanmorgen stormenderhand het ministerie van defensie van Litouwen bezet. De actie waarbij het vuur werd geopend, komt na dagenlange provocerende militaire aanwezigheid in de omgeving van het parlement in Vilnius. Het Kremlin voegt na maandenlang aarzelen de daad bij het woord: het verlangen naar onafhankelijkheid van de Litouwers wordt genegeerd en met geweld worden de instituties van hun republiek ontmanteld.

Hoewel de dynamiek van de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie zelf het moment van optreden tegen de centrifugale krachten naderbij heeft gebracht, verstrekt de internationale toestand in elk geval een alibi. Het is niet onbekend dat het Westen, de Verenigde Staten voorop, zich tegen liquidatie van het Baltische onafhankelijkheidsstreven verzet. Maar tegelijkertijd is er veel aan gelegen de anti-Saddam-alliantie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in stand te houden. Daarvan maakt de Sovjet-Unie deel uit. Het Kremlin meent de vrije hand te hebben in Litouwen.

OP 31 OKTOBER 1956 vielen Franse en Britse strijdkrachten Egyptische doelen aan in een reactie op de naasting van het Suezkanaal. Een dag later maakten de Sovjet-tanks die bezig waren zich uit het rebellerende Hongarije terug te trekken rechtsomkeert. De Hongaarse opstand werd in bloed gesmoord. De overeenkomst in beide situaties, dat wil zeggen schoten in Midden-Europa en schoten in het Midden-Oosten, geeft te denken. Maar een parallel is het niet: immers, de Sovjet-Unie tracht nu aanvaard te worden door de volkerengemeenschap, de coalitie in de Golf is niet het produkt van het onverwerkte koloniale verleden van een paar Europese mogendheden.