Beurs gispt Philips over inlichten analisten

AMSTERDAM, 11 JAN. De Amsterdamse effectenbeurs gaat de Vereniging van beleggingsanalisten (VBA) aanspreken op het uitlekken van achtergondinformatie over Philips. Dit naar aanleiding van een brief die de VBA heeft gestuurd naar zijn leden. De beurs heeft in verband hiermee vorige maand reeds Philips op de vingers getikt, aldus een woordvoerder.

In haar brief beklaagt de VBA zich over het uitlekken van informatie die door Philips werd verstrekt op een bijeenkomst met beleggingsanalisten op 12 december jongstleden. Bij deze gelegenheid deelde ondermeer Philips mee dat eind 1991 weer interim-dividend zal worden uitgekeerd. Deze informatie werd in de daarop volgende dagen gepubliceerd door verschillende kranten.

Volgens het beursbestuur is de gang van zaken in strijd met de afspraken tussen de beurs, de VBA en de beursgenoteerde ondernemingen. Als de laatstgenoemden informatie verstrekken

PAG. 10 PHILIPS SANEERT OOK IN TOP

in een bijeenkomst met de analisten die nog niet algemeen bekend is, dienen deze gegevens op hetzelfde moment openbaar te worden gemaakt aan de rest van de markt.

De commissaris van de notering van de beurs heeft in december Philips reeds aangesproken op het verspreiden van de informatie. De beurs maakt zich echter nu kwaad om de manier waarop de VBA zich tot zijn leden richt. Vooral passages uit de brief waarin de vereniging zijn leden oproept geen vertrouwelijke informatie naar buiten te brengen (en zeker niet aan de pers) zit de beurs dwars.

Uit een schriftelijke reactie van de voorzitter R. Clement blijkt dat ook de VBA meent dat “koersgevoelige informatie verstrekt tijdens bijeenkomsten van de vereniging onverwijld openbaar moet worden gemaakt”. Omdat de betreffende informatie was omkleed met veel “maren en mitsen”, was Philips kennelijk van mening dat hier geen sprake van was, aldus de VBA, die nogmaals wijst op het besloten karakter van de bijeenkomst.