Adelaar

In CS Literair van 28 december vertaalde Tracy Metz het Latijn Ubi nec aquila in het ex libris van Umberto Nobile met 'daar waar slechts de adelaar gaat'.

De spreuk betekent het tegenovergestelde: 'Waar zelfs geen adelaar.'

Oplettende gymnasiasten herinneren zich immers het rijtje betekenissen van de ontkenning nec of neque: en niet, maar niet, ook niet, zelfs niet. Anderzijds weten oplettende poolreizigers, dat er boven de Noordpool geen adelaars vliegen.

Maar er is nog iets. Metz vermeldt de vergeefse poging van de Zweed Andree om de Noordpool te bereiken met de hete-luchtballon Adelaar. Juist dat kan Nobile tot zijn devies hebben geinspireerd. Hij voer met zijn luchtschepen Norge (1926) en Italia (1928) daar waar de ballon Adelaar in 1897 niet had kunnen komen: boven de Noordpool.

    • Rudolf Misset