Voedingsnummer

Wat een prachtige aflevering over voeding (20 dec. '90). Het begint al met 'Koken met Toxinen'. Het werd echt tijd dat dit eens voor het voetlicht kwam.

Toevallig staat er ongeveer hetzelfde in de aflevering van The Lancet van die week (15 dec. '90) in de serie over Foodborne Illness, die al een paar weken loopt. Nu met een aflevering getiteld 'Natural foodborne toxicants' waarin de volgende alinea mij zeer trof:

'' Food is the most chemically complex substance commonly encountered by the public. There are probably more than half a million naturally occuring compounds in fresh plant foods; and more are formed as a result of domestic food preparation or industrial processing. These natural compounds are responsible for the texture, appearance, and flavour of plant foods, as well as for their nutritional value and physiological effects. By contrast, there are less than a few thousand recognised and approved food additives and biochemicals; and these have been subjected to rigorous biological evaluation. Such toxicological scrutiny is almost unknown for naturally occurring food compounds, even for those that clearly possess biological activity''. Dat kunnen Konsumenten Kontakt en -Bond in de zak steken.

Bij het artikel 'Hollandse Pot' mis ik de verklaring van het feit dat het voorkomen ('incidentie') van maagkanker in de westelijke wereld sinds de jaren '20 in Amerika en sinds de Tweede wereldoorlog in Europa drastisch is gedaald. Zonder medische adviezen, overheidsvoorschriften of speciale ijveraars is dit bereikt. En wel door de koelkast, die even genoemd wordt. Deze maakte de enorm grote zoutconsumptie van voor die tijd overbodig. In dat zout bevonden zich veel nitraten die aanleiding waren tot de vorming van nitrosaminen. Ook het roken ter conservering van voedsel is er aanzienlijk door verminderd.

Een technische vooruitgang dus met een enorme invloed op de volksgezondheid - ontdekt door onderzoekers van hoge bloeddruk en beroerten (herseninfarcten) tengevolge van hoog zoutgebruik. Vooral in Japan. Zij vonden een zeer sterke correlatie tussen het optreden van maagkanker en beroerten, zodat ze zelfs de beroerte-frequentie beter konden bepalen aan de hand van de maagkanker-statistieken, die er waren, terwijl de herseninfarct-cijfers ontbraken. Omdat het hier een heel andere discipline betreft dan de kankervorsers zelf, is dit feit, dat al in de loop van de jaren '60 werd vastgesteld, slechts langzaam in die kankerwereld doorgedrongen. Velen weten het nu nog niet.

Over 'Ik kan zelf aderverkalking verhelpen' het volgende. Van de patholoog-anatoom heb ik altijd geleerd: aderverkalking is reversibel, want alle uitgeteerde kankerpatienten hadden bij obductie (sectie) prachtig mooie gladde slagaders, zonder enige atherose. Dat kan niet altijd zo geweest zijn. En was dus te beschouwen als een rechtstreeks gevolg van de uittering door het kankerproces.

Als laatste nog commentaar op het wijdverbreide sprookje ook in 'Lekker is gezond' genoemd: “ Zo kan matig alcoholgebruik de kans op hart- en vaatziekten verkleinen.” Daarover zijn we ook 'aufgeklart' door The Lancet. In de statistieken waarin niet-gebruikers een hogere sterfte hadden dan matige gebruikers bevonden zich nl. ook de ex-zware drinkers, die als niet-gebruikers deze statistiek altijd hebben vervuild.

Overigens in The Lancet nog een prachtig statistiekje waarin wordt aangetoond dat vegetariers heel wat meer 'natural toxicants' binnenkrijgen dan de bevolking als geheel (blz. 1492). Het sluit helemaal aan bij wat Ames beweert.

    • Dr. H. J. Oterdoom