Veroordeling, geen straf voor ex-premier Belgie

BRUSSEL, 10 jan. - De Belgische socialistische oud-premier Edmond Leburton (75) is gisteren schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschrifte.

Hij heeft zich daaraan schuldig gemaakt in zijn hoedanigheid van voorzitter van het socialistische ziekenfonds. In verband met zijn verdiensten voor het land is hem slechts een symbolische straf van een Belgische frank opgelegd. Leburton is de tweede Belgische oud-premier die wordt veroordeeld. In 1986 werd de christen-democraat Paul Vanden Boeynants wegens belastingfraude veroordeeld. Ook hij hoefde de cel niet in. De zaak kwam aan het rollen toen dr. Andre Wijnen, voorzitter van de Belgische artsenorganisatie, in 1982 het socialistische ziekenfonds ervan beschuldigde financiele steun te hebben gegeven aan politieke acties en verkiezingscampagnes. In een zeer uitvoerig vonnis hekelde rechter Sieglinde Voorspoels de gehele organisatie van de Belgische gezondheidszorg, maar ze sprak vertegenwoordigers van de christelijke, liberale en neutrale ziekenfondsen vrij van de tegen hen ingebrachte beschuldigingen. (AFP)