Topman VN probeert nog oplossing te vinden

GENEVE- BRUSSEL- PARIJS, 10 jan. - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, zal een laatste poging ondernemen om een diplomatieke oplossing te vinden voor het conflict in de Golf. Voorts beraadt de EG zich op volgende stappen, nu de Amerikaans-Iraakse dialoog is mislukt. Frankrijk op zijn beurt zal “al het mogelijke doen” om alsnog een vreedzame oplossing te vinden.

Perez de Cuellar vertrekt vandaag uit New York voor een gesprek, zaterdag, met Saddam Hussein in Bagdad. Hij zei gisteren het zijn “morele plicht” te achten om tot het uiterste het uitbreken van vijandelijkheden te helpen voorkomen. Hij is hiertoe, behalve door president Bush, door “een groot aantal regeringen” aangespoord, zei hij. Op 15 januari loopt de termijn af die in resolutie 678 van de Veiligheidsraad van de VN is gesteld voor Iraks terugtrekking uit Koeweit.

Maar de ruimte voor onderhandelingen door de secretaris-generaal van de VN wordt geringer geacht dan bij zijn eerste bezoek aan Bagdad, kort na de invasie van Koeweit. Toen had hij de eerste drie VN-resoluties op zak, die met name oproepen tot Iraks onvoorwaardelijke terugtrekking uit Koeweit. Sindsdien is daar - onder andere - ook resolutie 678 aan toegevoegd.

De Luxemburgse minister van buitenlandse zaken, Jacques Poos, die de EG-ministerraad voorzit, had vanochtend weinig hoop dat de missie van de secretaris-generaal nog tot iets zal leiden. “Er is geen dialoog mogelijk met de Irakezen”, meende hij.

Intussen vergaderen topambtenaren uit de EG-landen vandaag in Luxemburg over eventuele volgende stappen tegenover Irak. Een ontmoeting tussen de 'trojka' - de ministers van buitenlandse zaken van de huidige, vorige en volgende voorzitter van de EG, respectievelijk Luxemburg, Italie en Nederland - en Tareq Aziz in Algiers, zoals door de EG voorgesteld, is door Irak afgewezen. De trojka is alleen in Bagdad welkom.

De EG-ministers worden mogelijk op korte termijn bijeengeroepen om over een Frans initiatief te praten, dat zou uitgaan van een Iraakse aankondiging van een terugtrekking in ruil voor een internationale vredesconferentie over het Midden-Oosten. Mitterrand zei gisteren echter niet van plan te zijn minister Dumas naar Bagdad te laten gaan “omdat er geen voorwaarden voor vruchtbaar overleg zijn”. Minister Chevenement riep de VS vandaag op tot “een heel klein gebaar” aan Irak door in te stemmen met een vredesconferentie.