Stellingen

De filosofie, moeder der wetenschappen, staat met lege handen als haar kinderen zich van haar afkeren. M. C. Janssen Rijksuniversiteit Groningen

De woningdoorstroming zoals voorgesteld door staatssecretaris Heerma zou een stuk beter verlopen als de makelaars verplicht zouden worden op zaterdag geopend te zijn. C. Hollenga Rijksuniversiteit Groningen

Het is absurd dat auto's nog steeds aangedreven worden door eenzelfde type milieubelastende verbrandingsmotor als honderd jaar geleden. A. G. J. M. Hanselaar Rijksunivesiteit Nijmegen

De kosmos wordt niet beter begrepen indien waar is dat de totale hoeveelheid energie van het heelal gelijk is aan nul. C. J. van Groeningen Vrije Universiteit Amsterdam