Sociale partners verdeeld over WRR

DEN HAAG, 10 JAN. De werkgeversorganisaties VNO en NCW hebben positief, de werknemersorganisaties FNV en CNV hebben sceptisch gereageerd op het vandaag verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over arbeidsmarktparticipatie.

De christelijke werkgeversorganisatie NCW spreekt van “opmerkelijke en reele voorstellen”. De grootste werknemersorganisatie VNO vindt dat de 'tussenbalans' van het kabinet een geschikt moment is om een aantal suggesties van de WRR over te nemen.

De werknemersorganisaties verwerpen het voorstel van de WRR om het minimumloon met dertig procent te verlagen. “Na tien jaar discussie moet het minimumloon met rust worden gelaten”, aldus het CNV.

Het CNV is ook gekant tegen het voorstel om de overheveling van de fiscale basisaftrek af te schaffen. De WRR verwacht dat door afschaffing zo'n 100.000 vrouwen de arbeidsmarkt willen betreden. Volgens het CNV zouden veel mensen er maandelijks 140 tot 200 gulden netto op achteruit gaan. Het idee om te studeren op invoering van het belastbaarheidscriterium in de WAO, waardoor werknemers minder betaald werk zouden moeten aanvaarden, wijst het CNV van de hand.

De FNV is niet onder de indruk van het advies van de WRR over deelname aan arbeid. “Weinig nieuwe wijn in behoorlijk oude zakken”, aldus een woordvoerder van de vakcentrale in een eerste reactie. De FNV vindt het streven meer mensen aan een baan te helpen “uitstekend”, maar met de manier waarop de WRR dit wil bereiken is de vakcentrale het niet eens. Zo wijst de FNV het voorstel tot verlaging van het individuele minimumloon tot zeventig procent van het voor een gezin geldende sociale minimum af. “Het minimumloon is niet alleen een zaak van behoefte maar ook van prestatie, “ aldus de FNV.

Ook de vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel (MHP) wijst forse verlaging van het minimumloon af. “Een dergelijke maatregel zou ertoe leiden dat alleenverdieners voor de aanvulling van hun inkomen tot het gezinsminimum zijn aangewezen op de bijstand”, aldus de MHP. De vakcentrale is van mening dat een minimumarbeidsinkomen voldoende dient te zijn om een gezin te kunnen onderhouden.