Parlement van Georgie wijst ultimatum van Gorbatsjov af

MOSKOU, 10 jan. - Het parlement van Georgie heeft gisteren een oproep van Sovjet-president Gorbatsjov om zijn troepen terug te trekken uit het gebied van Zuid-Ossetie unaniem verworpen. Dat hebben journalisten in de Georgische hoofdstad Tbilisi gemeld.

Het parlement in Tbilisi zal bovendien iedere poging van Moskou om de Georgische troepen met geweld tot een aftocht te dwingen beschouwen als een “oorlogsverklaring”. Gorbatsjov heeft Georgie tot 13 januari de tijd gegeven zich uit Zuid-Ossetie terug te trekken. Volgens de parlementariers maakt Gorbatsjov zich schuldig aan “regelrechte inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een soevereine republiek”.

In een resolutie zeggen de Georgische parlementariers dat de oproep van Gorbatsjov een poging is tot intimidatie, die verband houdt met hun weigering in te stemmen met Gorbatsjovs Unieverdrag. Dat verdrag moet de verhouding regelen tussen Moskou en de Sovjet-republieken.

Zuid-Ossetie, een enclave in Georgie, riep vorig maand de onafhankelijkheid uit omdat het discriminatie vreest wanneer Georgie zich van de Sovjet-Unie afscheidt. Het Georgische parlement, dat vorige maand is gekozen, streeft naar afscheiding van de Sovjet-Unie maar verklaarde de Zuidossetische onafhankelijkheid nietig en stuurde eigen veiligheidstroepen naar de enclave.

Georgie is een van de zeven Sovjet-republieken waarheen Moskou troepen wil sturen of al heeft gestuurd om te verhinderen dat jongeren massaal de militaire dienstplicht ontduiken. (AP, Reuter)